Обременяване на лимфната система и отслабване на имунитета като последици от киселинния излишък в организма

mariya-ilieva-veda-varna-1.jpg
Мария
фев 21, 2021

При киселинно претоварване организмът се опитва колкото може повече да отблъсква киселината. Две са областите засегнати от “подкисляването”:

  • телесните течности: кръв, лимфа и тъканна течност, слюнка, стомашен сок, жлъчен сок, панкреатичен сок, чревен сок, пот, урина;
  • тъканите: мускули, хрущяли, сухожилия; клетъчната течност, междуклетъчната течност;

Киселинното претоварване на организма се отразява трайно върху костите и вътрешността на клетките, най-вече по отношение на баланса на минералните вещества, тъй като се стига до деминерализация. Най-съществено влияние се наблюдава при съединителната тъкан. Под въздействие на киселините съединителната тъкан става по-плътна, това затруднява връзката между клетките и преди всичко силно затруднява захранването им.

Лимфата - прозрачна, леко жълтеникава телесна течност, съдържаща се в лимфните съдове е алкална, богата на белтъчини и по състав подобна на кръвната плазма. Лимфата снабдява тъканите с хранителни вещества и премахва негодните за употреба субстанции. В лимфните възли се образуват лимфоцитите, които съставляват около 25% от белите кръвни телца. Лимфата има силно изразена защитна функция. В човешкия организъм за едно денонощие се образуват около два литра лимфа. Ако лимфните съдове като отточна и филтрираща система са претоварени с киселинни отлагания, вените не могат да поемат постъпващата лимфа. Получава се “затлачване”, което води до възпаление на лимфните възли, а при вече компрометирана лимфна дейност при онкологични и други заболявания съчетани с екстракция на лимфни възли и радиотерапия, могат да се наблюдават и патологични особености като оток, възпаление, фиброза, образуване на мастна тъкан, както и последващо нарушение във функцията на имунната система, което от своя страна предразполага към редица инфекции. При такива проблеми се препоръчва интензивно приемане на минерали фосфорни съединения на натрий под формата на Шуслерова сол номер 9 Натриум Фосфорикум - през около 15 минути по една таблетка под езика. Възпалението на лимфните възли често предхожда заболяване. Трябва да се има в предвид, че поради ниската скорост на протичане в лимфната система въздействието на минералните вещества е също бавно и затова се изисква търпение. Самият Др. Шуслер още в първото издание на своята “Съкратена терапия “ обръща внимание на факта, че Натриум Фосфорикум лекува “отоци на лимфните жлези, които не са втвърдени”.

За неутрализирането на излишъка от киселини в онези части на тялото, където физиологично той не е обоснован, се изразходват минерални вещества. Те се вземат от клетките, при което спада енергийният заряд в засегнатата тъкан. При разграждането на минералните вещества организмът подхожда много мъдро. Минералните вещества се вземат само от тъкан, която не е жизнено важна и се използват за онези части на тялото, които са от първостепенно значение за поддържането на живота. Ако не постъпват нови запаси минерални вещества, с течение на времето биологичната среда се обръща от алкалната, здравословна сфера към киселинната, нездравословна. В нездравословната, киселинна среда, където обикновено е необходима алкална стойност, съществуват благоприятни условия за развитието на бактерии, вируси и гъбички. Предполага се, че една от най-коварните болести, ракът, зависи изключително от киселата среда. Тази среда може да съществува на определено място или изобщо в тялото. Ракът е образувание, което се развива херметически затворено. С това вече са назовани най-значимите превантивни мерки срещу тази болест: алкални храни, при необходимост специален прием на минерални вещества, както и жизнеутвърждаваща нагласа.

Източници:

Feichtinger, T., Mandl, E., Niedan-Feichtinger, S., 5th edition, HANDBUCH DER BIOCHEMIE NACH DR.SCHUSSLER, Grundlagen, Materia medica, Repertorium

Lund AW, Wagner M, Fankhauser M, Steinskog ES, Broggi MA, Spranger S, et al. . Lymphatic vessels immune microenvironments in human and murine melanoma. J Clin Invest (2016)

Подобни публикации