Община Варна отпуска еднократна финансова помощ за лечение, рехабилитация, и още

mariya-ilieva-veda-varna-1.jpg
Мария
дек 14, 2021

Един от многото съществени проблеми на здравеопазването у нас е именно недостатъчното финансиране на дейностите в системата, и по-специално липса на адекватна политика за финансово осигуряване на дейностите за продължаващо лечение, рехабилитация, сестрински грижи и домашно лечение. Това драстично затруднява достъпа на пациентите до тези услуги.

Лечението на Лимфедем, и др. патологии на лимфната система, са едни от тези състояния, които здравната каса абсолютно изключва. Същевременно, процентът на борещите се със онкологични заболявания пациенти, и в последствие страдащи от именно такива нарушения в лимфната функция расте. Знаем, че навременната и адекватна профилактика и лечение на лимфедем значително подобряват състоянието както на лимфната, така и на нервната, имунната система, мускулите и фасцията, предотвратяват усложнения, и значително подобряват качеството на живот.

Лечението на лимфедем бива изключително и само мануално, чрез утвърдената на световно ниво Комплексна Деконгестивна Терапия, включваща мануален лимфен дренаж, компресивна терапия, и рехабилитация. Липсата на достатъчно специалисти у нас допълнително затруднява достъпа до тази услуга.

Именно тук идва и добрата новина, която обхваща не само пациентите страдащи от лимфедем, а изобщо нуждаещите се от лечение, рехабилитация, и др. здравни грижи независимо от заболяването.

Община Варна отпуска еднократна финансова помощ за лечение на граждани с постоянен адрес на територията на Общината след решение на Общинския съвет – Варна за:

  • Операции (вкл. трансплантации и имплантации на клетки, тъкани и органи);
  • Медикаменти;
  • Консумативи;
  • МДД (медико-диагностична дейност);
  • Допълнително лечение (рехабилитация и др.).

Кандидатстването се извършва с подаване на Искане по образец, което се депозира лично или чрез пълномощно на етаж 1, гише №13 – „Здравеопазване” в Община Варна.

При отпускане на еднократна финансова помощ за лечение приоритет имат гражданите, които не са получавали такава. Средствата се отпускат с одобрението на Общински съвет-Варна. Съгласно Заповед на Кмета на Община Варна са утвърдени: „Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на физически лица“.

Необходимите документи, правила и изисквания за получаване на еднократна помощ за лечение и рехабилитация можете да намерите тук: https://www.varna.bg/bg/322

За повече информация и запитвания, моля свържете се с Оздравителен център Веда и Лимфологичен кабинет, гр. Варна, на тел. 0886 220 599

Бъдете здрави!

Подобни публикации